Winterwerk activiteiten
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 21/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Startzondag

Met deze startzondag is het winterwerk weer begonnen. Helaas moest het vorig jaar toch weer grotendeels afgebroken worden. We bidden dat we deze winter ook doordeweeks gelegenheid krijgen om samen te komen.

We beginnen de week samen op de zondag. Zoals Israël het morgen- en avondoffer kende, zo komen we als gemeente tweemaal bijeen in een morgen- en een avonddienst. Vaak zal de avonddienst meer het karakter van een leerdienst hebben. De leer van de kerk wordt uitgediept. Dat kan aan de hand van een belijdenisgeschrift, maar ook losse onderwerpen komen aan bod.

Daarnaast is er op andere dagen ook volop gelegenheid om samen te komen. Thuis, in het Verenigingsgebouw, in de consistorie.

In deze brief een niet uitputtende opsomming van gemeenteactiviteiten.

Voor alles geldt: zo de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.

 

Zondagsschool “’t Mosterdzaadje”

Zondag 26 september start de zondagsschool. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn elke week van harte welkom in het Verenigingsgebouw van 11.00 tot 12.00 uur. Een uur waarin we zingen, vertellen uit de bijbel en nog veel meer. Natuurlijk is er limonade en wat lekkers! Dus neem je vrienden en vriendinnen mee. Want jullie kennen vast het lied: Vertel het aan de mensen / kinderen dat Jezus leeft! Dus tot zondag.

 

Meisjesclub “Idelette”

We beginnen op woensdag 29 september. Ben je tussen 8 en 12 jaar, dan ben je welkom vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur. Voor de pauze zijn we bezig met de Bijbel. Daarna is het tijd voor knutselen of een spel. Tot woensdag in het benedenzaaltje of mogelijk een grotere zaal.

 

Jongensclub “Azarja”

Donderdag 30 september begint de jongensclub. Ook daar is het héééél gezellig. Dus jongens, ben je tussen 8 en 12 jaar, dan ben je welkom vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur. Naast het Bijbelverhaal is er ook tijd voor zagen, timmeren en nog veel meer. Tot donderdag in het benedenzaaltje.

 

OJW

Die letters staan voor Open JeugdWerk. Dit is bedoeld voor alle jongeren vanaf 12 jaar. De avonden hebben een open karakter, zijn zeer afwisselend, gezellig, muzikaal, sportief en kennen een bezinnend moment.

De eerste bijeenkomst is op 9 oktober om 18.45 uur. Daarna op 23 oktober, 6 en 20 november, 3 en 18 december en 22 januari. De exacte tijden en plaatsen van samenkomst vind je in de Bazuin, op de website en diverse apps.

 

Jalové

De Jaarsveld-Lopik-Vereniging komt tweewekelijks bij elkaar. Je vindt de tijden en plaatsen in de Bazuin, website of op de app. Niet mee bekend? Spreek gewoon iemand aan!

 

Catechese

Catechisatie is het onderwijs namens de kerk aan de jeugd van de gemeente. Het betreft onderwijs over de Bijbel en de leer van de kerk.

Bij de jongste groep behandelen we de bijbelboeken en leren we wat de hoofdonderwerpen per boek zijn.

Bij de oudere groep is de klassieke driedeling geloof, gebod, gebed het onderwerp. Dit afgewisseld met andere thema’s.

Wie (12), 13 of 14 jaar is verwacht ik op dinsdag om 18.30 uur in de consistorie. Wie 15 jaar of ouder is verwacht ik op dinsdag om 19.15 uur. We beginnen op dinsdag 21 september.

Belijdeniscatechese is op dinsdag vanaf 20.00 uur in de consistorie. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 21 september. Belijdeniscatechese volgen wil niet zeggen dat je volgend jaar belijdenis moet doen. Uiteraard kan het er van komen. De eerste avond zijn we vooral wat bezig met de vraag wat belijdenis doen is en waarom je het wel of niet zou doen. Gewoon komen dus. Kun je niet omdat dinsdag nou net je cursusavond o.i.d. is, neem dan even contact met me op.

 

(Huis)bezoek

Er zijn heel wat vacatures. De ouderlingen hebben een dubbele wijk. Dat betekent ook, dat het niet altijd mogelijk is om alle adressen in de wijk te bezoeken. We zoeken naar mogelijkheden om toch contact te onderhouden. Dat hoeft uiteraard niet van één kant te komen. Hoe druk ook, u mag altijd een beroep doen op predikant en ouderling!

Het bezoekwerk van onze pastoraal bezoeker Henri Ruitenbeek missen we enorm. We hopen opnieuw een bezoekbroeder te kunnen aannemen. Maar het mag duidelijk zijn dat  het werk van Henri nooit gekopieerd kan worden. Wat was hij geheel uniek!

 

Gebedskring

Eens per twee weken op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur bij een gemeentelid thuis of in de Huiskamer van het Verenigingsgebouw. Eerst gaat de bijbel open en bespreken we kort met elkaar het gelezen gedeelte. Daarna bidden we voor de gemeente, zieken, eenzamen, zending en evangelisatie enz. Welkom op de bidstond!

De eerstvolgende avond is dinsdag 21 september. Daarna: 5 en 19 oktober, 12, 16 en 30 november, 14 december, 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei,14 en 28 juni.

 

Huiskring

Deze kring komt op woensdagavond van 20:00 – 21:30 uur bij elkaar. Afgelopen woensdag was de eerste keer. De volgende keer is op 13 oktober. Er is geen jaarplanning. Elke bijeenkomst spreken we de volgende af. Via de Bazuin wordt u op de hoogte gehouden.

 

Bijbelkring

Ongeveer eens per drie weken komt de Bijbelkring in de consistorie bijeen op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. We lezen verder in 2 Samuël. De eerste keer op donderdag 30 september. Daarna gaan we verder op 28 oktober, 18 november, 2 december, 6 en 27 januari, 17 februari, 17 maart en 7 april.

 

Bijbelleeskring

De kring is wat de naam zegt: we lezen de bijbel. Niet met een studiemotief, al leren we er wel van. De bijbel is gewoon een prachtig boek, waarin heel wat geschiedenissen verteld worden. Geschiedenissen die hun sporen nalaten tot vandaag toe.

Benieuwd naar de bijbelse geschiedenissen? Laten we sámen een uurtje bijbellezen! Weet je welkom in de consistorie op maandag 4 oktober, 8 en 29 november, 10 en 31 januari, 21 februari, 21 maart. We beginnen om 20:00 uur.

 

Gemeente Groei Groep

Eens per maand op woensdagavond komt onze GGG bij elkaar. De groep bestaat uit 8 tot 10 mensen.  We gebruiken een boekje van het Evangelisch Werkverband als leidraad voor de invulling van de avond.  We komen bij elkaar bij iemand thuis. In onderling overleg kiezen we een locatie. Het fijne van een kleine groep is dat je eerder mee wilt of durft te doen in een gesprek. We delen met elkaar lief en leed, wat je bezig houdt en wat het geloof daarin voor je kan betekenen. Zo leren we van elkaar en ontstaan fijne gesprekken. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Past de woensdagavond je niet dan zijn er ook mogelijkheden op woensdagmorgen en vrijdagmorgen bij groepen in Lopik. Lijkt het u iets om aan te sluiten of een keertje te komen kijken dan bent u van harte welkom! U kunt contact  opnemen met Jaap Schep, 552353.

 

Vrouwencontactmorgens

Er is nog geen planning gemaakt. Mocht er weer sprake kunnen zijn van echt onderling contact, dan zullen we u via de Bazuin op de hoogte brengen.

 

Ouderenwerk

Het ouderencomité bezorgt zes maal per jaar het blad Lichtspoor bij de oudere gemeenteleden (70+). Verder willen we de leden van 75 en ouder graag elk jaar een bezoek brengen. Ook is er een contactmiddag met Kerst en Pasen.

Of de spelmiddagen door kunnen gaan is nog niet duidelijk.

 

Kerkenraad

Deze komt maandelijks bijeen. Een van de broeders houdt een inleiding, daarna volgen de beleidsmatige zaken, waarbij elk college agendapunten aandraagt. Gepland staan: 6 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 1 juni, 6 juli. Daarnaast zijn er regelmatig avonden waar een specifiek thema aan de orde komt, bijvoorbeeld gemeentezang, jeugdwerk, beleidsplan.

 

Winterwerk – leestijd

Naast al deze samenkomsten is het ook goed om “op afstand” samen te zijn, je mee te laten nemen door een schrijver, je te laten inspireren door een goed boek. De boekentafel heeft werkelijk voor elk wat wils. Kleurboeken, leesboeken, studieboeken. Van tijd tot tijd staat hij opgesteld tijdens diverse bijeenkomsten. En als je tussendoor wat nodig hebt: een telefoontje of mailtje naar  Rieneke de Groot (554771,

rienekedegroot@live.nl,   of Jan Versteeg (Janvrstg@hetnet.nl, 0182-309644) en binnen redelijke levertijd komt het binnen.

 

Bijzondere of speciale diensten en bijeenkomsten

03/10 Israëlzondag

13/10 gemeenteavond

03/11 19.30 uur dankstond voor gewas en arbeid

12/12 avondmaalszondag

25/12 18.30 uur kerstviering zondagsschool en clubs

26/12 10.00 uur bijzondere kerstdienst

31/12 19.00 uur oudejaarsdienst

01/01 10.00 uur nieuwjaarsdienst

13/02 9.30 uur kerk-en-school-dienst

09/03 19:30 uur bidstond voor gewas en arbeid

20/03 avondmaalszondag

15/04 Goede Vrijdag

17/04 Pasen, belijdenisdienst

05/04 Pasen, gezamenlijke dienst in Jaarsveld

26/05 Hemelvaartsdag

05/06 Pinksteren, afscheid zondagsschool

06/06 Pinksteren, gezamenlijke dienst in Lopik

19/06 avondmaalszondag

11/09 avondmaalszondag

02/10 opening winterwerk

Het is nog niet bekend wanneer de startdienst gemeenteactie en de dienst met andersbegaafde broeders en zusters wordt gehouden.


Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama