Orde voor de erediensten 9 januari
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/01/2022 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 9 januari 2022, 09:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Jan Verwey

 

Votum en groet

 

Psalm 85: 1

 

Wetslezing

 

Gebed

 

Bijbellezing: Jesaja 61: 1 – 3 en Lukas 4: 14 – 30

 

Psalm 78: 19

 

Prediking n.a.v. Lukas 4: 20b, 21, 28

 

Psalm 146: 5

 

Dankgebed en voorbeden

 

Weerklank lied 14: 5, 6

O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,

Hij die u recht verschaft is hier!

Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,

dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;

God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!

 

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,

dat u de haat der mensen treft,

Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen

en Hij buigt neer wie zich verheft.

Zijt gij  in rouw, God is uw licht;

Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.

Halleluja! Halleluja!

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde voor de eredienst van  2022, 15:00 uur

Voorganger: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

Organist: Frans Schilt

 

Votum en groet

 

Psalm 67: 1

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 80: 11

 

Gebed

 

Bijbellezing: Psalm 4

 

Psalm 97: 7

 

Prediking n.a.v. Psalm 4: 7

 

Psalm 4: 3

 

Dankgebed

 

Weerklank 477: 1

Zegen ons, Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over ons en geef ons licht.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama